Breadcrumbs


Zasebnost

Izjava po 13. členu Zakona o varovanju osebnih podatkov (Zakonodajni dekret št. 196 z dne 30. junija 2003)  

 

V skladu s 13. členom Zakonodajnega dekreta št. 196 z dne 30. junija 2003, Zakon o zaščiti osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: "Zakon"), Želimo vas obvestiti, da bo vaše osebne podatke obdelal Reckitt Benckiser Italija S.P.A. in njegove odvisne družbe(v nadaljnjem besedilu: "Reckitt Benckiser" ali "Skupina Reckitt Benckiser") kot je opisano spodaj.  

 

Reckitt Benckiser je stalno zavezan k zaščiti spletne zasebnosti svojih uporabnikov. Ta dokument vas obvešča o našem Pravilniku o zasebnosti, zato da lahko razumete kako se obdelujejo vaši osebni podatki, ko jih uporabljamo, zato da vam lahko jamčimo vaše ekspresno soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, ki zahtevajo vnos vaših osebnih podatkov.  

 

Informacije in podatki, ki jih posredujete ali se zahtevajo pri registraciji za različne storitve Reckitt Benckiser-ja, bodo obdelani v skladu s priporočilom glede Zakona o zasebnosti št. 2 z dne 17. maja 2001 Skupine evropskih nadzornih organov in obvez glede zasebnosti, ki jih mora Reckitt Benckiser upoštevati.  

 

Obdelava osebnih podatkov pomeni katero koli operacijo ali skupino operacij, ki se izvaja z ali brez elektronskih ali avtomatskih pomagal pri zbiranju, snemanju, organizaciji, arhiviranju, zaslišanju, predelavi, spreminjanju, izbiri, iskanju, primerjavi, uporab, medomrežnem povezovanju, blokiranju, komuniciranju, razširjanju, brisanju in uničenju podatkov, ne glede ali jih vsebujejo podatkovne baze ali ne. Osebni podatki se lahko obdelajo – delno je odvisno od načina, s katerim uporabljate storitev – besedne informacije, fotografije, video posnetki, avdio posnetki, telefonske povezave in katero koli drugo informacijo, ki se lahko uporabijo za identifikacijo podatkov glede na vrsto želene storitve.  

 

 

 

Osebno določljivi podatki  

 

Reckitt Benckiser ne bo zbral katero koli osebno določljivo informacijo o vas (vaše ime, naslov, telefonska ševilka ali elektronski naslov), azen če nam jih posredujejo prostovoljno. Če nam posredujete osebno določljive informacije, vas bomo vprašali, če želite prejemati naše informacije, kot so novice, elektronsko pošto ali drugi informacije. Uporabnik, če želi, lahko izbere, da nam takih informacij ne dovoli pošiljati.  

 

Če ne želite, da hranimo vaše osebno določljivo informacije, nam jih prosimo ne posredujte. Če ste  takšne informacije že posredovali in želite, da jih odstranimo iz naših baz, da nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali pokličete na številko, ki nje navedena na dnu te izjave.

 

Osebno določljive informacije, kakor tudi usluge in informacije, ki jih zahteva uporabnik, se lahko uporabijo pri izboljšanju naše spletne strani in naših izdelkov. Informacije, ki jih posreduje uporabnik se lahko kombinirajo z  informacijami, ki jih pridobimo ločeno, vključno z informacijami, ki jih posredujejo druge stranke (s pristankom na njihovo razkritje) ali informacijami iz javnih domen. Podatki, ki so zbrani na tak način nam omogočijo, na primer, da bolje oblikujemo naše izdelke, spletne strani in oglaševanje. Zato moramo podatke deliti z drugimi podjetji, ki z nami sodelujejo; ta podjetja so se zavezala, da bodo te informacije uporabila le na način, ki ga dovoljujemo in na varen način.  

 

Če bomo potrebovali informacije o uporabniku za kakršen koli drug namen kot je določeno zgoraj, vas bomo kontaktirali in vam dali možnost, da jih odstranite iz naše baze podatkov, razen če ste se že strinjali s takšno dodatno uporabo.  

 

 

  Namen obdelave  

 

Namen obdelave je zagotoviti storitve, ki jih želi uporabnik, ko se je registriral in ustvaril svoj uporabniški profil, vključno z zbiranjem, arhiviranjem in obdelavo podatkov za zagotavljanje in nadaljnjo obdelavo, tehnično in administrativno obvladovanje razmerij, ki so povezana z zagotavljanjem storitev ter izmenjavo sporočil v povezavi z obvladovanjem ustvarjenih razmerij. Podatki bodo prav tako obdelani zaradi uskladitve z zakonskimi, računovodskimi in davčnimi obveznostmi.  

 

Osebni podatki se lahko obdelajo, da bi omogočili brskanje in iskanje po spletnih straneh Skupine Reckitt Benckiser. Opozarjamo, da se določene storitve zagotavljajo preko komercialnega sodelovanja z drugimi dobavitelji in da so ti  dobavitelji zato neodvisni glede obdelave podatkov ter zato moramo upoštevati določila Zakona.  

 

Nadalje je namen obdelave tudi zbiranje, arhiviranje, in predelava vaših podatkov kot del statistične analize v anonimni in/ali zgoščeni obliki, takšna analiza pa ne dovoljuje identifikacije uporabnika. Končno so podatki lahko obdelani - vendar le, ko uporabnik to izrecno dovoli - za marketing in splošno oglaševanje, za zagotavljanje informacij in/ali za oblikovanje ponudb za izdelke, storitve, ali ponudb, ki jih ponuja ali oglašuje Skupina Renkitt Benckiser ter tudi poslovnim partnerjem in zunanjim izvajalcem, brez da le-ti osebne podatke posredujejo tretjim osebam.  

 

 

 

 

Metode obdelave  

 

Vaši osebni podatki bodo obdelani na elektronski način ali ročno, kar lahko vključuje katero koli operacijo ali sklop operacij, ki so navedene v točki 1 (a) 1. odstavka 4. člena Zakona. Odelava bo temeljila na korektnosti, zakonitosti in transparentnosti ter zaščiti pravic in pogojev, ki so določeni v 7., 8., 9., 10., 11. členu Zakona  in v skladu z določili 31. člena in naslednjimi členi Zakona o tehničnih predpisih – Aneks B z namenom zagotavljanja zaupnosti in varnosti podatkov. Zbrani podatki se hranijo le za obdelavo, tudi po zaključki razmerja med podjetjem in zadevno osebo in ne bodo izbrisani, razen če oseba zahteva drugače.  

 

 

  Stranke, ki so vključene v obdelavo  

 

Vaše običajne osebne podatke lahko posredujemo:  

 

 

osebam, podjetjem, ali strokovnim podjetjem, ki Skupini Reckitt Benckiser zagotavljajo računovodske, administrativne, pravne, davčne, finančne ter svetovalne storitve v zvezi z zagotavljanjem storitve; strankam, subjektom ali organom, ki jim vaše osebne podatke moramo posredovati v skladu z zakonskimi zahtevami; strankam, ki jih je najela skupina Reckitt Benckiser, da izvajajo aktivnosti, ki so izključno povezane z zagotavljanjem usluge in da izvajajo tehnično vzdrževanje (vključno z vzdrževanjem mreže in elektronske komunikacije); poslovnim partnerjem, vendar le, če se o tem izrecno strinjate.  

 

Nadalje, stranke ali skupine strank, katerim se lahko posredujejo vaši osebni podatki lahko ali ki le-te lahko zahtevajo kot obdelovalci podatkov (če so določeni) ali osebam, ki so zadolžene za obdelavo, so: podjetja Skupine Reckitt Benckiser v ali izven Italije, osebje Skupine Skupina Reckitt Benckiser, ki zagotavlja administrativne storitve in/ali tehnično vzdrževanje ter upravlja z informacijsko tehnologijo, s katero se zagotavljajo storitve.  

 

Vaši osebni podatki, ki so potrebni za izvajanje storitve ne bodo javni. Če se odločite uporabiti določeno storitev zavestno razkrijete določene osebne podatke ( npr. objavo fotografij in video posnetkov), zato se le-to ne nanaša na objavo podatkov s strani upravljavca podatkov.  

 

 

Prostovoljno ali obvezno soglasje

 

  Posredovanje vaših osebnih podatkov je prostovoljno za vse postopke, ki so povezani z aktivacijo storitve (registracija, tehnično vzdrževanje računa, itd.), vendar pa se, če vaših osebnih podatkov ne posredujete, želena storitev ne more izvesti.  

 

Vaša soglasje je prav tako prostovoljno in ni obvezno za obdelavo osebnih podatkov za izvajanje tržnih raziskav, raziskav in statističnih obdelav; za pošiljanje oglaševalskega in informativnega materiala; za aktivnosti neposredne prodaje ali prodajo izdelkov ali storitve; za pošiljanje komercialnih informacij; za učinkovito interaktivno komercialno komuniciranje v skladu z 58. členom Zakonodajnega dekreta št. 206/2005, med ostalim, preko telefonskih ponudnikov, elektronske pošte ali avtomatskega klicnega sistema brez operaterjev, ali po faksu. Vaše soglasje je prav tako prostovoljno glede prejemanja nenaročenih oglasnih sporočil v skladu z 9. členom Zakonodajnega dekreta št. 70 z dne 9. aprila 2003, v skladu s tako imenovanim Dekretom o elektronskem poslovanju 2000/31/EEC, po katerem morajo nenaročena oglasna sporočila biti takoj in nedvoumno označena kot takšna in morajo omogočiti, da prejemnik sporočila zavrne bodoče prejemanje takšnih sporočil.  

 

V kolikor se odločite, da ne boste soglašali z obdelavo za komercialne namene - ko imate možnost odločitve na posebnem odseku spletne strani – nima takšna zavrnitev nobenih posledic. Če pa prostovoljno soglašate kot je navedeno zgoraj, lahko sodelujete v nagradnih igrah, ki jih organizira skupina Reckitt Benckiser ali njeni poslovni partnerji.  

 

 

  Obdelava občutljivih podatkov  

 

Ko uporabite storitev, ki zahteva registracijo (na primer možnost objave fotografij, video posnetkov ali glasbe), so po  4.(1) in 26. členu Zakona določeni elementi vaših podatkov, ki bi se lahko obdelali, označijo kot "občutljivi", še posebej podatki, ki lahko odkrijejo vaš rasni in etični izvor, verska, filozofska ali druga prepričanja, politično mnenje, članstvo v strankah, sindikatih,  društvih ali verskih, filozofskih ali delavskih organizacijah in osebni podatki, ki lahko odkrijejo vaš zdravstveni status ter spolno življenje.  

 

Predlagamo, da občutljivih podatkov ne objavite, razen če so le-ti nujno potrebni ali če se odločite za določeno storitev, ki zahteva takšne podatke. V kakršnem koli primeru, razen pri opustitvah in izjemah iz 26(4). člena Zakona, so ti podatki lahko obdelani le s pisnim ali ekvivalentnim soglasjem ("ekvivalentno soglasje" lahko predstavlja tudi »klik« gumbov, kot sta "Sprejmem," "Vstopi," itd. na spletni strani ali vpis kljukice zraven izraza "Sprejemam," itd.) osebe v skladu z Splošno avtorizacijo, ki jo podeli "nadzornik" za obdelavo občutljivih podatkov in po avtorizaciji s strani nadzornika za zaščito osebnih podatkov, ki lahko podeli splošno ali preliminarno avtorizacijo – brez poseganja v  soglasje s strani osebe – določenih vrst obdelave.

 

Zlasti, pa je, kot dodatek vašemu pisnemu ali ekvivalentnemu soglasju, naša dejavnost preventivno avtorizirana s Splošno avtorizacijo 2, 4 in 5 iz leta 2006.  

 

Na podlagi zgoraj navedenega, vas opozarjamo, da če ne želite specifično soglašati z obdelavo vaših občutljivih podatkov (čeprav se tudi v takem primeru lahko še vedno registrirate), boste za nadaljnjo uporabo storitve, ki zahteva takšno obdelavo, morali spremeniti vašo obliko registracije z določenim soglasjem.  

 

Občutljive podatke – še posebej tiste, ki lahko odkrijejo spolni okus ali navade – Reckitt Benckiser ne bo posredoval (razen, če tako zahteva zakon) ali razkril. Če se zavestno odločite za uporabo storitve, ki posreduje ali razkriva vaše občutljive podatke po internetu, to ne bo predstavljalo posredovanje in razkritje s strani Reckitt Benckiser-a, če ste tako operacijo izvedli samostojno in ste upravljali z vašim rezerviranim prostorom ali pri vaši običajni uporabi storitve.  

 

 

Morebitna obdelava osebnih podatkov tretje stranke, ki jih posreduje oseba  

 

Ko uporabljate storitve, ki zahtevajo registracijo (na primer možnost za objavo fotografij, video posnetkov ali glasbe), se lahko osebni podatki (vključno z občutljivimi osebnimi podatki) tretje stranke, ki jih objavite ali pošljete upravljavcu usluge obdelajo. V takem primeru prevzamete vlogo neodvisnega upravljavca podatkov ter prevzamete vse zakonske posledične obveznosti in odgovornosti. Ustrezno pridobite odgovornost za vse pritožbe ali odškodninske zahteve glede obdelave, itd., ki jih upravljavec podatkov lahko prejema s strani tretjih strank, čigar osebni podatki so obdelani z vašo uporabo storitve ter kršitvijo zakonodaje  in predpisov o zaščiti osebnih podatkov. V kakršnem koli primeru, če med uporabo storitve posredujete ali kako drugače obdelate osebne podatke tretje stranke s tem jamčite – z vso posledično odgovornostjo – da ste za ta določeni primer obdelave pridobili soglasje tretjih oseb za posredovanje teh informacij, ki se nanašajo na njega ali njo.  

 

 

Podatki o brskanju  

 

Informacijski sistemi in software, s katerimi se upravljajo spletne strani zahtevajo pri normalnem delovanju določene osebne podatke. Posredovanje teh podatkov je izključno del uporabe internetnih komunikacijskih protokolov. Te informacije se ne zbirajo za povezavo z določeno osebo, vendar pa zaradi njihove narave lahko preko obdelave in povezave s podatki, ki jih imajo tretje stranke, dovolijo identifikacijo uporabnika.  

 

Ta vrsta  podatkov vključuje IP naslove ali domene in imena računalnikov, ki jih osebe uporabijo za prijavo na spletno stran, URI (enotni identifikator vira) naslove zahtevanega vira, čas zahteve, metoda, s katero se zahteva pošlje na strežnik, velikost dokumenta, v katerem je odgovor, številčna koda, ki kaže status odgovora strežnika (uspešno, napaka, itd.), ter drugi parametri o operacijskem sistem in uporabnikovem računalniškem okolju. Ti podatki se uporabljajo le za pridobitev anonimne statistične informacije glede uporabe spletne strani in za nadzor njenega delovanja ter bodo takoj po obdelavi izbrisani. Podatke lahko uporabijo določeni organi, če gre za domnevno računalniško kaznivo dejanje zoper spletno stran ali tretje stranke: razen tega se podatki o spletnih stikih ne hranijo trajno, razen če uporabnik to zahteva ( npr. dostop so njihovih spletnih strani, ki uporablja storitev Splinder.com, objavljene informacije, itd.).  

 

Glede uporabe piškotkov ali sistemov za trajno sledenje/nadzor uporabnikov, vas obveščamo, da dostop do spletne strani lahko vključuje prenos besedilnih datotek  s strani strežnika na uporabnikov računalnik, saj se na tak način pridobijo informacije o vašem brskanju po spletni strani. V skladu z 122. členom Zakona o zasebnosti vas obveščamo, da je prenos začasnih piškotkov nujen za izvedbo določenih delov storitve, ki zahteva identifikacijo uporabnikovega brskanja po spletni strani.  

 

Ne glede na prisotnost katerega koli piškotka, se naslednje informacije shranijo za kakršen koli dostop do spletne strani: vrsta brskalnika ( npr. Internet Explorer, Netscape), operacijski sistem ( npr. Windows, Macintosh), originalen gostitelj obiskovalca in URL ter podatki o zahtevani strani. Ti podatki se za statistične analize za potrebe strani lahko zbirajo v anonimni obliki. Končno, pa je uporaba začasnih piškotkov (ki se na uporabnikovem računalniku ne hranijo za stalno in izginejo, ko se brskalnik zapre) izrecno omejena le na prenos identifikatorjev seje (iz naključnih številk, ki jih posreduje strežnik), ki so potrebi za varno in učinkovito brskanje po spletni strani. Z večine brskalnikov lahko piškotke izbrišete z trdega diska vašega računalnika, jih blokirate ali pa prejmete opozorilo, preden se piškote kje shrani.  

 

Piškotke lahko zmeraj enostavno deaktivirate in enostavno nastavite možnosti vašega brskalnika. Opozarjamo vas, da odstranitev ali blokada piškotkov lahko vpliva na celoten dostop do naše spletne strani.

 

 

Hranjenje podatkov in varnostni ukrepi  

 

Podatki se na strežnikih ponudnikov, ki jih določi skupina Reckitt Benckiser, in pri osebi, ki izvaja obdelavo, hranijo za čas, ki je določen z ustrezno zakonodajo.  V kakršnem koli primeru katero se bodo vaši podatki hranili le za čas, ki je potreben za ugotovitev namenov, opisanih zgoraj, tako dolgo, dokler obstaja storitveno razmerje med vami in upravljavcem podatkov. Če boste izbrisali vaš račun in prenehali uporabljati storitev, bodo vaši podatki, potem ko prenehate uporabljati storitev, izbrisani, razen tistih, ki so potrebni za izpolnitev pogodbenih, administrativnih, davčnih računovodskih ali zakonskih obveznosti. Kakor hitro bodo te obveznosti izpolnjene, bodo vaše podatki izbrisani. Prav tako vas obveščamo, da bomo take podatke zbirali, obdelovali in hranili v skladu z določili 31. in naslednjih členov Zakona o zasebnosti in tehničnih predpisov - Aneks B Zakona, ne glede na varnostne ukrepe. Podatki bodo prav tako obdelani v skladu z našimi lastnimi pravili o obdelavi osebnih podatkov, ki so določena v ustreznih strokovnih politikah o ravnanju.  

 

 

Pravica do dostopanja do osebnih podatkov in druge pravice  

 

Da bi zaščitili vaše pravice iz 7. člena Zakona se lahko kadarkoli obrnete na upravljavca ali obdelovalce podatkov, brez formalnih obveznosti, ki jih tukaj za vsa še enkrat navajamo:  

 

1. Oseba ima pravico do pridobitve potrdila ali se bodo njeni osebni podatki posredovali, ne glede na to, da so že zabeleženi, v razumljivi obliki.             .  

 

2. oseba ima pravico vedeti: a) vir osebnih podatkov; b) namen in metode obdelave; c) način obdelave, če se le-ta izvaja na elektronski način; d) podatke o upravljavcu podatkov, podatke o obdelovalcu podatkov in o predstavnikih, kot določa 5(2). člen; e) subjekte ali vrste organov, ki jim lahko posredujemo osebne podatke ali ki lahko zahtevajo njene podatke, ki so pooblaščeni s strani države, podatke o obdelovalcu podatkov ali osebah, ki izvajajo takšno obdelavo.  

 

3. oseba ima pravico zahtevati: a) posodobitev, popravek, v interesu stranke, in povezavo podatkov; b) izbris, anonimnost ali blokiranje podatkov, ki so obdelani na nezakonit način, vključno s podatki, ki so potrebni za namen, za katerega so bili posredovani in obdelani; c) potrdilo o obvestilu glede učinka take operacije iz točk a) in b) in tudi v povezavi z njenim učinkom, komu so bili podatki osebe posredovani ali razkriti, razen, če tako zahtevo ni možno uresničiti ali vključuje nesorazmeren trud glede na informacijo, ki bi se morala zaščititi.  

 

4. oseba ima pravico do ugovora, delnega ali v celoti: a) na podlagi zakonskih temeljev, do obdelave osebnih podatkov glede njega / nje, tuči če so pomembne za namen zbiranja podatkov; b) do obdelave osebnih podatkov glede njega / nje, ki se izvaja za namen pošiljanja oglaševalskih materialov ali neposredne prodaje ali trženja ali za raziskave komercialnega komuniciranja.  

 

Upravljavec podatkov in oseba, odgovorna za obdelavo  

 

Upravljavca podatkov sta Reckitt Benckiser Italija S.p.A. in Reckitt Benckiser Holdings (Italija) S.r.l., oba z registriranim sedežem v Milanu, Via Spadolini, 7 poštna številka 20141 (telefon +39 02-84475.1, faks +39 02-8464810). Obveščamo vas, da se v skladu z 29. členom Zakona lahko kadarkoli obrnete na upravljavca podatkov – na sedežih Reckitt Benckiser Holdings (Italija) S.r.l., ki so navedeni zgoraj – za izvajanje pravic iz 7. člena Zakona, je pooblaščen direktor trženja, na katerega se na naslov, zapisan zgoraj, lahko obrnete za katero koli zadevo, ki se nanaša na zaščito vaših osebnih podatkov na zgornji naslov.